Den almindelige rosenkrans

Rosenkrans - Rosenkransen begynder med:

  • Jeg tror på Gud Fader….

  • a) Fader vor .…

  • a1 - a3)Tre gange Hil dig, Maria.... hvor der efter navnet Jesus tilføjes:

  • a1) Som forøge vor tro.

  • a2) Som styrke vort håb.

  • a3) Som opflamme vor kærlighed.

  • b) Ære være Faderen ...

  • Ved de følgende fem led bestående af et (b, c, d, e, f) Fader vor ... og ti (1 -5) Hil dig, Maria….

  • Hvert led slutter med (c, d, e, f, b) "Ære være Faderen ..."

De fem glædens mysterier

De fem glædens mysterier

1. Som du undfangede ved Helligånden.
2. Som du bar ved dit besøg hos Elisabeth.
3. Som du fødte i stalden i Bethlehem.
4. Som du ofrede i templet.
5. Som du genfandt i templet.

De fem lysets mysterier

De fem lysets mysterier

1. Jesu dåb i Jordanfloden.
2. Jesu åbenbaring i Kana.
3. Jesu forkyndelse af Evangeliet.
4. Jesu forklaring på Tabor bjerget.
5. Indstiftelse af Eukaristien.

De fem smertens mysterier

De fem smertens mysterier

1. Jesus som svedte blod for os.
2. Jesus som blev hudstrøget for os.
3. Jesus som blev kronet med torne for os.
4. Jesus som bar det tunge kors for os.
5. Jesus som blev korsfæstet for os.

De fem herlighedens mysterier

De fem herlighedens mysterier

1. Jesus som opstod fra de døde.
2. Jesus som opfór til Himlen.
3. Jesus som nedsendte Helligånden.
4. Jesus som optog Maria i Himlen.
5. Jesus som kronede Maria i Himlen.

fel

Fatima

Sitemap | Impressum | Link