De fem lysets mysterier

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og jordens Skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, som nedfor til dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himlen, sidder ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme igen for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

På de store perler a)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen

På de store perler a)

Fader Vor, du som er i Himlen, helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din ville som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

På de små perler a1)

Hil dig, Maria , fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus - som forøger vor tro. - Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime.

På de små perler a2)

Hil dig, Maria , fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus - som styrker vort håb. - Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime.

På de små perler a3)

Hil dig, Maria , fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus - som opflammer vor kærlighed. - Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime.

På de store perler b)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen

På de store perler b)

Kære Jesus, tilgiv os vore synder! Bevar os fra helvedes ild! Før alle sjæle ind i Himlen, især dem der trænger mest til din barmhjertighed. Amen

På de store perler b)

Fader Vor, du som er i Himlen, helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din ville som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

De fem lysets mysterier

De fem lysets mysterier

På de små perler 1) 10x

Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus, - Jesu dåb i Jordanfloden. - Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime.

På de store perler c)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen

På de store perler c)

Kære Jesus, tilgiv os vore synder! Bevar os fra helvedes ild! Før alle sjæle ind i Himlen, især dem der trænger mest til din barmhjertighed. Amen

På de store perler c)

Fader Vor, du som er i Himlen, helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din ville som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

De fem lysets mysterier

De fem lysets mysterier

På de små perler 2) 10x

Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus, - Jesu åbenbaring i Kana. - Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime.

På de store perler d)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen

På de store perler d)

Kære Jesus, tilgiv os vore synder! Bevar os fra helvedes ild! Før alle sjæle ind i Himlen, især dem der trænger mest til din barmhjertighed. Amen

På de store perler d)

Fader Vor, du som er i Himlen, helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din ville som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

De fem lysets mysterier

De fem lysets mysterier

På de små perler 3) 10x

Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus, - Jesu forkyndelse af Evangeliet. - Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime.

På de store perler e)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen

På de store perler e)

Kære Jesus, tilgiv os vore synder! Bevar os fra helvedes ild! Før alle sjæle ind i Himlen, især dem der trænger mest til din barmhjertighed. Amen

På de store perler e)

Fader Vor, du som er i Himlen, helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din ville som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

De fem lysets mysterier

De fem lysets mysterier

På de små perler 4) 10x

Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus, - Jesu forklaring på Tabor bjerget. - Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime.

På de store perler f)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen

På de store perler f)

Kære Jesus, tilgiv os vore synder! Bevar os fra helvedes ild! Før alle sjæle ind i Himlen, især dem der trænger mest til din barmhjertighed. Amen

På de store perler f)

Fader Vor, du som er i Himlen, helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din ville som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

De fem lysets mysterier

De fem lysets mysterier

På de små perler 5) 10x

Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus, - Indstiftelse af Eukaristien. - Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime

På de store perler b)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen

På de store perler b)

Kære Jesus, tilgiv os vore synder! Bevar os fra helvedes ild! Før alle sjæle ind i Himlen, især dem der trænger mest til din barmhjertighed. Amen

fel

Fatima

Sitemap | Impressum | Link