Barmhjertighedens Rosenkrans

Barmhjertighedens Rosenkrans

Barmhjertighedens Rosenkrans

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

På de små perler a1)

Fader vor! Du, som er i Himlen. Helliget vorde dit navn. Komme dit riget. Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed. Amen

På de små perler a2)

Hil dig, Maria , fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime.

På de små perler a3)

Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, Himlens og jordens Skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans ènbårne Søn vor Herre, som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet, nedfor til Dødsriget opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himlen, sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på helligånden, den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen

På de store perler b)

EVIGE FAR, vi frembærer for Dig Din Elskede Søns, Vor Herre Kristi Legeme og Blod, Sjæl og Guddommelighed for at sone vore og hele verdens synder.

På de små perler 1)

For Hans smertefulde lidelses skyld, hav barmhjertighed med os, og med hele verden. (10 gange)

På de store perler c)

EVIGE FAR, vi frembærer for Dig Din Elskede Søns, Vor Herre Kristi Legeme og Blod, Sjæl og Guddommelighed for at sone vore og hele verdens synder.

På de små perler 2)
For Hans smertefulde lidelses skyld, hav barmhjertighed med os, og med hele verden. (10 gange)

På de store perler d)

EVIGE FAR, vi frembærer for Dig Din Elskede Søns, Vor Herre Kristi Legeme og Blod, Sjæl og Guddommelighed for at sone vore og hele verdens synder.

På de små perler 3)
For Hans smertefulde lidelses skyld, hav barmhjertighed med os, og med hele verden. (10 gange)

På de store perler e)

EVIGE FAR, vi frembærer for Dig Din Elskede Søns, Vor Herre Kristi Legeme og Blod, Sjæl og Guddommelighed for at sone vore og hele verdens synder.

På de små perler 4)
For Hans smertefulde lidelses skyld, hav barmhjertighed med os, og med hele verden. (10 gange)

På de store perler f)

EVIGE FAR, vi frembærer for Dig Din Elskede Søns, Vor Herre Kristi Legeme og Blod, Sjæl og Guddommelighed for at sone vore og hele verdens synder.

På de små perler 5)
For Hans smertefulde lidelses skyld, hav barmhjertighed med os, og med hele verden. (10 gange)

På de store perler a) Til sidst:

Hellige Gud, Hellige Almægtige Gud, Hellige Udødelige Gud, hav barmhjertighed med os, og med hele verden. (3 gange)

Bønnen kan afsluttes med:

Blod og vand, som strømmer ud fra Jesu Hjerte, som nådekilde for os, jeg stoler på Dig.

Barmhjertighedens Fest

fel

Fatima

Sitemap | Impressum | Link