Jesus

Barmhjertighedens Rosenkrans

Barmhjertighedens Rosenkrans

699. "Min datter fortæl hele verden om Min ufattelige barmhjertighed. Jeg ønsker, at Barmhjertighedens Fest skal være en tilflugt og et fristed for alle mennesker, især for syndere. På den dag står de inderste dybder af Min milde barmhjertighed åbne. Jeg vil udøse et helt hav af nåde til de sjæle, som nærmer sig Min barmhjertigheds kildevæld. Den sjæl, som går til skrifte og modtager den hellige kommunion, vil opnå fuldstændig tilgivelse af synder og eftergivelse af straf. På den dag er alle de guddommelige sluseporte, hvor igennem nåde flyder, åbnede. Lad ingen sjæl frygte for at komme Mig nær, også selvom dens synder er røde som skarlagen. Min barmhjertighed er så stor at intet sind, det være sig et menneskes eller en engels, vil være i stand til fatte det i al evighed. Alt, som eksisterer, er udgået fra Min milde barmhjertigheds inderste dyb. Alle vil i deres forhold til Mig meditere over Min kærlighed og barmhjertighed i al evighed. Barmhjertighedens Fest er udsprunget fra Min mildheds inderste dyb. Det er Mit ønske, at Festen skal fejres højtideligt første søndag efter påske. Menneskeheden vil ikke opnå fred, før menneskerne kommer til barmhjertighedens kildevæld."

fel

Fatima

Sitemap | Impressum | Link